onion routing

lökskalsadressering – en metod för döljande av avsändare och mot­tagare när meddelanden skickas genom inter­net. Metoden används i nätverket Tor. – Lökskals­adressering kan jäm­föras med att lägga ett adresserat brev i ett kuvert inuti andra adresserade kuvert, som skalen på en lök. Det yttersta kuvertet är adresserat till en person, som öppnar det och hittar ett nytt kuvert, adresserat till en annan person. Hon skickar kuvertet till den personen, som öppnar det och hittar ännu ett kuvert, adresserat till en tredje person… Detta fortsätter tills kedjan av brev når den egent­liga och slut­liga mottagaren, som öppnar det sista, innersta kuvertet och i det hittar ett brev. Mellanleden i kommunikations­kedjan kan alltså bara läsa adressen till närmast följande led på vägen, men de kan inte se vem som är första avsändare eller slutlig mottagare. De kan inte heller läsa med­delandet. – Me­toden används i digital form i nät­verket Tor. Både med­delandet och adressinformationen krypteras där i flera lager, ett lager för varje router på vägen. (Detta förutsätter att routrarna har varsin publik nyckel.) Varje router kan då dekryptera ett lager och då läsa vart meddelandet ska skickas närmast. Själva meddelandet kan bara dekrypteras av mot­tagaren. De routrar som meddelandet har passerat genom kan alltså inte avläsa vem avsändaren och mot­tagaren är, och de kan inte heller läsa med­delandet. – Tek­niken har utveck­lats av amerikanska krigsmakten efter en idé från 1981 av krypterings­experten David Chaum, se artikeln ”Un­traceable elec­tronic mail, return addresses, and digital pseudonyms” (länk). – Läs också om .onion.

[datakommunikation] [kryptering] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [tor] [ändrad 11 januari 2018]

Dagens ord: 2019-08-15