Tor Browser

en webbläsare för ospårbar surf­­ning. –– Webb­läsaren an­vänder tekniken Tor för att hämta webb­sidor, vilket gör det nästan omöjligt för någon som avläser trafik på inter­net att avgöra vilka sidor an­vänd­aren besöker. –– Tor Browser är baserad på Firefox. Den kan laddas ner gratis från torproject.org. –– Jämför med Onion Browser och Pirate­Browser. –– Läs också om privat surfning.

[personlig integritet] [webbläsare] [ändrad 27 mars 2019]