CRUD

  1. create, retrieve, update, delete (skapa, hämta, ändra, ta bort) – de grundläggande funktionerna i en databashanterare. Utförs av en databasmotor;
  2. – crudware – skräpprogram – nedsättande ord för enkla program och spel som delas ut gratis, förr ofta på CD / DVD. Följer ofta med tidningar eller delas ut som ”bonus” till kunder eller medlemmar.  Även: shovelware. (Jämför med crudeware.) – Crud betyder smörja, avfall.

[databaser] [förkortningar på C] [mjukvara] [-ware] [ändrad 28 maj 2020]