databasmotor

(database engine, även: storage engine – lagringsmotor) – den centrala delen av en databashanterare. Det är databasmotorn som lägger till, hämtar, ändrar och tar bort (se CRUD) uppgifter ur en databas.

[databaser] [ändrad 20 augusti 2019]