databasmotor

(database engine, även storage engine, lagringsmotor) – den centrala delen av en databashanterare. Det är databasmotorn som lägger till, hämtar, ändrar och tar bort (se crud) uppgifter ur en databas.