mellanprogram

även: mellanvara, anpassnings­pro­gram, på engelska middleware – program som för­med­lar arbetsuppgifter mellan användarnas program och dator­nätets re­surser som databaser. – Mellanprogram­mens uppgift är att förenkla använd­a­rens arbete genom att omärk­ligt lösa ett antal problem. Sådana problem är att hålla reda på var resurser finns, att styra trafiken mellan användarna och databaser­na så att den blir effektivare och att översätta mellan olika programspråk och proto­koll. – En vanlig typ av mellanprogram är transaktionshanterare (transaction managers), som styr trafiken mellan klientprogrammen och databaserna i ett nätverk. – Ordet mellanprogram / middleware var närmast en klyscha på 1990‑talet, men i dag är mellanpro­gram av olika slag en självklarhet i de flesta it-system. – Se också Datatermgruppen (länk).

[it-system] [mjukvara] [9 maj 2012]