beerware

”ölprogram” – en typ av shareware: användaren betalar för programmet genom att bjuda utvecklaren på öl.

[kuriosa] [mjukvara] [-ware] [ändrad 4 september 2020]