cloudware

molnprogram – webbaserade program som körs från ett moln av servrar, till exempel sökmotorn Google. – Fler ord på ware.