Hewlett-Packard

tidigare: ett av världens ledande it-före­tag, 2015 delat i två. – De två nya företagen är Hewlett Packard Enterprise, HPE, och HP Inc. Före delningen kallades hela företaget ofta för HP. Denna artikel hand­lar om tiden före uppdelningen. – Hewlett‑Packard levererade datorer och skrivare i alla storlekar, och undvek att bli indraget i stridigheter om system och standarder. – Företaget till­­­verkade elektronisk utrustning redan före datorernas tid. Hewlett‑Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (19121996, se packard.org) och William Hewlett, (1913—2001, se hewlett.org). – Hewlett‑Packard var det ursprung­­liga garageföretaget (länk till garaget, bläddra en sida), och en av de viktigaste faktorerna bakom Silicon Valleys framväxt. – 1989 köpte Hewlett‑Packard företaget Apollo och blev därmed en ledande tillverkare av det som då kallades för arbetsstationer. Hewlett‑Packard avknoppade 1999 delar av verksamheten i företaget Agilent. Köpte Compaq† år 2002 och blev därmed även ägare till Digital† och Tandem†. Sommaren 2010 köpte Hewlett‑Packard handdatortillverkaren Palm†. Sommaren 2011 meddelade Hewlett‑Packard att företaget skulle sälja eller avveckla sin persondatorverk­sam­het, sluta till­­verka produkter för operativsystemet WebOS och köpa företaget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år återkallades besluten om persondatorer och WebOS. Under 2014 blev det känt att Hewlett‑Packard utvecklade en ny typ av dator, The Machine, som skulle ha memristorer i stället för transistorer, och som skulle lägga datalagring och databearbetning så fysiskt nära varandra som möjligt. – I oktober 2014 med­­delade företaget att det skulle delas i två under 2015. Den företagsinriktade verksamheten gick till Hewlett Packard Enterprise, HPE, medan konsumentprodukterna gick till HP Inc. – Språklig anmärkning: Det ursprungliga Hewlett‑Packard skrevs med bindestreck, men det nya Hewlett Packard Enterprise skrivs utan binde­streck.

[delning] [företag] [it-historia] [ändrad 12 september 2022]