webOS

ett operativsystem för smart hem­elektronik, som tv. – webOS utvecklades först av Palm†, men såldes till Hewlett‑Packard†, sedan vidare till LG. Numera utvecklas webOS vid LG Silicon Valley Lab (lgsvl.com). Hewlett‑Packard slutade stödja webOS den 15 januari 2015. – Palm lanserade webOS 2009 som ett operativ­system för smarta mobiler och surfplattor. 2010 köpte Hewlett‑Packard Palm, främst för att bli ägare till webOS. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att avveckla webOS, och i februari 2013 såldes det till LG. Under 2014 släppte LG tv‑apparater med webOS, se LG:s webbsidor. Mobil­telefoner med webOS har sålts under varumärkena Palm och Hewlett‑Packard. – I början av 2011 med­delade Hewlett-Packard att alla persondatorer från Hewlett‑Packard skulle ha webOS för­instal­le­rat, jämsides med Windows. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att sälja ut eller lägga ner till­verkningen av person­datorer och att sluta till­verka webOS-produkter. Det beslutet upp­hävdes senare samma år. – Sommaren 2012 bildade Hewlett‑Packard det sedermera nerlagda dotter­bolaget Gram†, som skulle utveck­la mjuk­vara baserad på webOS. I början av 2012 släppte Hewlett‑Packard käll­koden till webOS till projektet Open webOS. – webOS är baserat på Linux. Det kallades före lanseringen för Nova. – Utvecklingsplatt­formen för webOS heter Mojo.

[linux] [radio och tv] [ändrad 28 juni 2018]

Dagens ord: 2016-08-23