webOS

ett operativsystem för smart hem­elektronik, som tv. – webOS utvecklades först av Palm†, men såldes till dåvarande Hewlett‑Packard†, sedan vidare till LG. Numera utvecklas webOS vid LG Silicon Valley Lab (lgsvl.com). Hewlett‑Packard slutade stödja webOS den 15 januari 2015. – Palm lanserade webOS 2009 som ett operativ­system för smarta mobiler och surfplattor. 2010 köpte Hewlett‑Packard Palm, främst för att bli ägare till webOS. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att avveckla webOS, och i februari 2013 såldes det till LG. Under 2014 släppte LG tv‑apparater med webOS, se LG:s webbsidor. Mobiltelefoner med webOS har sålts under varumärkena Palm och Hewlett‑Packard. – I början av 2011 meddelade Hewlett-Packard att alla persondatorer från Hewlett‑Packard skulle ha webOS förinstallerat, jämsides med Windows. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att sälja ut eller lägga ner till­verkningen av persondatorer och att sluta tillverka webOS-produkter. Det beslutet upphävdes senare samma år. – Sommaren 2012 bildade Hewlett‑Packard det sedermera nerlagda dotter­bolaget Gram†, som skulle utveck­la mjukvara baserad på webOS. I början av 2012 släppte Hewlett‑Packard källkoden till webOS till projektet Open webOS. – webOS är baserat på Linux. Det kallades före lanseringen för Nova. – Utvecklingsplatt­formen för webOS heter Mojo.

[linuxdistributioner] [radio och tv] [ändrad 21 januari 2021]

Dagens ord: 2016-08-23