arbetsstation

  • – på 1980- och 1990-talet beteckning på en avancerad dator för en an­vänd­are. – Arbets­stationer såg ut som stationära person­datorer, men var större och kraft­fullare. Arbets­stationer hade någon form av Unix som operativ­system och risc‑pro­ces­sorer, och de kunde kopplas samman i nätverk (vilket inte var själv­­klart på den tiden). Första före­taget som till­verkade arbets­stationer var Apollo†. – Arbets­station­ernas stor­hets­tid var slutet av 1980‑talet och början av 1990‑talet. IBM, Hewlett-Packard, Sun† och SGI tävlade då om att ha de kraft­fullaste arbets­stationerna. Sedan dess har skill­naden mellan vanliga person­datorer och arbets­stationer suddats ut. Dagens person­datorer är mycket snabbare än 1990‑talets arbets­stationer, Intel-pro­ces­sorer (eller Intel­kompa­tibla pro­ces­sorer) används på praktiskt taget alla person­datorer, och det behövs ingen speciell dator för att köra Unix eller Linux. Därför har arbets­stationer som en sär­skild genre upp­hört att existera;
  • – det engelska ordet work­station står i dag oftast för en vanlig person­dator.

[datorer]