arbetsstation

  • – på 1980- och 1990-talet beteckning på en avancerad dator för en användare. – Arbets­stationer såg ut som stationära persondatorer, men var större och kraft­fullare. Arbetsstationer hade någon form av Unix som operativsystem och RISC‑processorer, och de kunde kopplas samman i nätverk (vilket inte var självklart på den tiden). Första företaget som tillverkade arbetsstationer var Apollo†. – Arbetsstationernas storhetstid var slutet av 1980‑talet och början av 1990‑talet. IBM, dåvarande Hewlett‑Packard†, Sun† och SGI† tävlade då om att ha de kraftfullaste arbetsstationerna. Sedan dess har skillnaden mellan vanliga persondatorer och arbetsstationer suddats ut. Dagens persondatorer är mycket snabbare än 1990‑talets arbetsstationer, Intel‑processorer (eller Intelkompatibla processorer) används på praktiskt taget alla persondatorer (men se Apple Silicon), och det behövs ingen speciell dator för att köra Unix eller Linux. Därför har arbetsstationer som en sär­skild genre upp­hört att existera;
  • – det engelska ordet work­station står i dag oftast för en vanlig person­dator.

[datorer] [ändrad 6 januari 2021]