Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 3 augusti 2017]