Tandem

  1. Tandem Computers Inc – ett uppköpt företag som tillverkadee driftsäkra minidatorer, grundat 1974, köpt 1997 av Compaq†, sedan 2002 del av Hewlett-Packard† (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – HPE marknadsför vidareutvecklade Tandemprodukter under varumärket HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor;
  2. – ett företag som utvecklar teknik för videokonferenser – se tandem.chat;

– Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 6 februari 2022]