e-lationship

(eller elationship) – e‑lation – förhållande med någon som man bara känner genom internet. Engelska elation betyder ’förtjusning’, ’upp­rymd­het’. – Fler uttryck på -e.

e-learning

e-utbildning. Sammanfattande ord för många typer av utbildning som helt eller delvis bedrivs med hjälp av datorer och internet. –Fler uttryck på -e.

e-dress

electronic address – sammanfattande för elektroniska adresser som e‑postadress och im‑adress (direktpost). Uttrycket förekommer mycket sällan.

e-fence

”elektronisk hälare” – en som säljer stöldgods på internet. Även: electronic defence, oftare stavat e‑fense. – Fler ord på e-.

e-fense

electronic defense – försvar mot dataintrång och sabotage. Termen används i namn på företag och produkter. Kan också stavas e‑fence. (Defense är amerikansk stavning, defence brittisk stavning.) – Fler ord på e-.