e-stämpel

elektronisk stämpel – motsvarigheten till elektronisk signatur för organisationer. Alltså en lång sifferserie som bifogas ett meddelande, och som kan användas för att visa att meddelandet verkligen kommer från en bestämd organi­sa­tion (företag, myndighet eller ideell organisation), och att det inte har ändrats på vägen. – En elektronisk stämpellegitimation är en e‑legitimation för en organisation, och den är inte knuten till en bestämd person.

[elektroniska signaturer] [identifiering] [ändrad 6 mars 2018]

e-thrombosis

e-blodpropp – blodpropp som orsakas av långvarigt stillasittande framför dator. Om något liknande drabbar flygresenärer kallas det för ekonomiklassyndrom.

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 6 mars 2018]

e-waste

e-skrot – kasserade datorer och annan kasserad elektronisk utrustning.

[hårdvara] [ändrad 6 mars 2018]

e-vice

electronic device – sammanfattande ord för digitala apparater i fickformat, som mobiltelefoner, handdatorer, musikspelare och digitalkameror.

[hårdvara] [jargong] [ändrad 22 juni 2020]

e-fense

electronic defense – försvar mot dataintrång och sabotage. Termen används i namn på företag och produkter. Kan också stavas e‑fence. (Defense är amerikansk stavning, defence brittisk stavning.)

[it-säkerhet] [ord på e-] [ändrad 3 november 2017]