elektronisk signatur

(e-signatur, digital signatur) – tek­nisk metod för att underteckna e‑post och andra elektroniska dokument. En elektronisk signatur styrker:

  • – att avsändaren är den som han eller hon påstår sig vara;
  • – att meddelandet inte har ändrats sedan det undertecknades. (Se meddelande­autenti­se­ring.);
  • men: det är inte samma sak som en elektronisk underskrift, e‑underskrift, som är en juridisk handling.

– En elektronisk signatur är en till synes meningslös serie bokstäver, siffror och andra tecken som bifogas ett meddelande. Men i själva verket är signaturen resultatet av en invecklad matematisk beräkning som gjorts på tecknen i meddelandet. Den är ett kondensat (hash) av meddelandet. – Avsändaren, eller snarare ett program i dennas dator, har först räknat fram ett kondensat av meddelandet. Detta krypteras sedan med avsändarens privata nyckel. Det krypterade kondensatet bifogas sedan själva meddelandet, som antingen kan vara krypterat eller skickas i klartext. – För att kontrollera den elektroniska signaturen upprepar mottagaren proceduren. Mottagaren räknar ut ett kondensat av meddelandet med samma algoritm som avsändaren använde. Hon dekrypterar också den elektroniska signatur som avsändaren har bifogat. Det gör hon genom att använda avsändarens öppna nyckel, som kan hämtas från en nyckelserver. Om meddelandet inte har ändrats, och om avsändaren är den som uppges, blir de två kondensaten exakt likadana. Om någon har ändrat meddelandet på vägen, även om bara en enda bokstav har ändrats, blir mottagarens kondensat helt annorlunda än det som finns i mejlet. – Metoden är matematiskt mycket säker (fast se kollision), men den har ändå svagheter. Man kan till exempel tänka sig ett insmusslat program som utan ägarens vetskap förser falska dokument med autentiska elektroniska signaturer. En elektronisk signatur är därför inte ett bindande bevis för dokumentets äkthet. – En elektron­isk signatur som tillhör ett företag eller en myndighet kallas för e‑stämpel. – Läs också om kodsignering, e‑legitimation och om signaturlagen†.

[elektroniska signaturer] [identifiering] [ändrad 3 juni 2022]

Dagens ord: 2016-03-05