e-waste

e-skrot – kasserade datorer och annan kasserad elektronisk utrustning.

[hårdvara] [ändrad 6 mars 2018]