e-inkludering

(e-inclusion) – strävan att göra datorer och internet tillgängliga för alla, att överbrygga den digitala klyftan. – Uttrycket används i synnerhet inom EU. – Fler uttryck på e-.