e-inkludering

strävan att göra datorer och internet tillgängliga för alla – att överbrygga den digitala klyftan. – Uttrycket används i synnerhet inom EU. – På engelska: e‑inclusion.

[it-liv] [it-politik] [uttryck på e-]