näthat

förolämpningar och hotelser som framförs genom internet, och som har att göra med mottagarens åsikter, hudfärg, religion, kön eller sexuella läggning. – Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016. Regeringen la fram förslaget i september 2017 som proposition 2016 17:222 med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Propositionen finns som pdf här. Den gäller som lag från den 1 januari 2018. – Läs också om nätmobbning, näthatare och näthot.

[lagar] [näthat] [ändrad 11 april 2020]

Dagens ord: 2017-01-14