audio mining

utvinning av data från ljudfiler. Talad information omvandlas till text som sedan analyseras, och som kan sparas i databaser på ett systematiskt sätt. Detta är användbart till exempel för analys av information från tele­fon­sam­tal med kundtjänst. – Observera att det är något annat och mer avan­ce­rat än enbart taligenkänning. – Uttrycket anspelar på data mining, data­ut­vin­ning. – Jäm­för med audio indexing.

[analys] [ljudinspelningar] [ändrad 28 juni 2017]

mining

bokstavligen gruvdrift, men när det gäller it hellre utvinning eller grävning – fram­tagande av värde­full informa­tion ur stora data­mängder med användning av datorprogram. Ordet mining ingår i uttryck som data mining och information mining, se datautvinning, audio mining, crowd mining, och text mining. – När det gäller kryptovalutan bitcoin har mining en annan inne­börd – brytning, grävning – se bitcoin.

[informationsinsamling] [kryptovalutor] [mining] [språktips] [ändrad 17 november 2019]