sentimentsanalys

(sentiment analysis) – upptäckt av åsikter och attityder genom analys av stora text­mängder på inter­net. – Även: klassifi­cering av olika texter (tidnings­artiklar, bloggar, upp­satser) baserat på deras åsikt i en viss fråga. Det är en typ av data­utvinning (data mining). – Kallas också för stämningsanalys.

[analys] [ändrad 11 juni 2020]

Dagens ord: 2014-10-19