text mining

textutvinningdatautvinning ur text. Sökning efter information i stora textmassor. Patentbyråer använder text mining för att plöja igenom hundratusentals patenthandlingar. I grunden handlar det fortfarande oftast om mycket snabb fritextsökning efter ord och fraser. – Se också crowd mining och stämningsanalys.

[informationsinsamling] [ändrad 24 september 2018]