data manufacturing

dataframställning – tillhandahållande av de data som behövs för avnämare i en organisation. Det kan vara data om försäljning, trafik eller annat, i synnerhet om dessa data behövs löpande eller i realtid för analys. Processer för dataframställning bör inte bara veta var de ska hämta data, utan också ha kontroller för att säkerställa kvaliteten på data. (Uttrycket står alltså inte för manufacturing data – data om tillverkning.)

[data] [31 augusti 2020]

extraktivism

  1. dataextraktivism (data extractivism) – insamling av så mycket data som möjligt från personer och andra källor för att använda dem för att planera och förbättra tjänster och produkter. Ett exempel är så kallade smarta städer. Det förutsätts att datamängderna bearbetas med avancerad analys;
  2. – ekonomiskt system som bygger på utvinning av mineraler och andra naturresurser.

[analys] [24 oktober 2017]

irisdatamängden

(the iris flower data setFisher’s iris data set eller Anderson’s iris data set) – en datamängd som ofta används för testning av program för statistisk analys och klassificering. Det är en systematisk samling uppgifter om tre arter av blomman iris, insamlad och sammanställd på 1930‑talet av den amerikanska botanisten Edgar Anderson (se Wikipedia). Den brittiska biologen och statistikern Ronald Fisher (se Wikipedia) an­vände datamängden 1936 i en artikel om statistisk analys. Ända sedan dess har irisdatamängden använts i undervisning och testning, oftast utan minsta anknytning till botanik. – Irisdatamängden finns för ner­ladd­ning på denna länk.

[analys] [statistik] [ändrad 11 juni 2020]

metadata

”data om data” – data som beskriver filer och andra datamängder och deras innehåll:

  1. – mätningar och analysresultat om existerande data (”webbsidan innehåller 1 210 tecken och har en genomsnittlig ordlängd på 8,3 tecken”);
  2. – beskrivande information om data: läggs in för att underlätta sökning, katalogisering och bearbetning (”denna webbsida handlar om jordgubbsodling och är skriven på norska”).

– Man talar också om systemmetadata och användarmetadata. Systemmetadata läggs till med automatik av ett program. Det kan vara sådant som klockslag och datum när en fil skapades eller ändrades. Användarmetadata (user metadata) läggs till av användare, mer eller mindre systematiskt.

[data] [informationshantering] [ändrad 5 december 2018]

high speed analysis tool

  1. – typ av program som analyserar affärsdata mycket snabbt;
  2. – Highspeed analysis tool, HAT, – ett program från det nederländska företaget Business Navigator (länk).

[analys] [mjukvara] [ändrad 4 oktober 2019]