fras

(phrase) – i textbehandling och i sök­motorer: följd av tecken, in­klu­sive ord­mellan­rum, som be­handlas som en obruten helhet, oavsett vad de betyder. Ord­mellan­rum ingår i frasen, eller ignoreras (två ord blir i så fall tvåord, alternativt två-ord). Vid sök­ningar med sök­motorer markerar man fraser med citat­tecken eller med binde­streck. När man söker med Google är ”Computer Sweden” en fras, liksom Computer-Sweden. Men om man i stället söker på Computer Sweden som två ord får man upp många fler webb­sidor, nämligen alla som någon­stans inne­håller orden Computer och Sweden, även om de inte står intill var­andra. (Se och-förval.) Se också tecken­sträng.

[sökningar] [ändrad 7 juni 2017]