audio indexing

ljudfilsindexering – identifiering av orden i en ljudfil (med användning av taligenkänning) och samman­ställning av ett skriftligt index över orden så att man kan söka i ljud­filen som i en textfil. – Se också audio mining.

[språkteknik] [ändrad 17 november 2019]