audio indexing

ljudfilsindexering – identifiering av orden i en ljudfil (med användning av taligenkänning) och upprättande av ett skriftligt index över orden så att man kan söka i ljudfilen som i en textfil. – Se också audio mining.

[språkteknik] [ändrad 23 november 2022]