audio mining

utvinning av data från ljudfiler. Talad information omvandlas till text som sedan analyseras, och som kan sparas i databaser på ett systematiskt sätt. Detta är användbart till exempel för analys av information från telefonsamtal med kundtjänst. – Observera att det är något annat och mer avancerat än enbart taligenkänning. – Uttrycket anspelar på data mining, dataut­vin­ning. – Jäm­för med audio indexing.

[analys] [ljudinspelningar] [ändrad 28 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-29