DMB

Digital multimedia broadcasting – en standard för radiosändning av text, video och ljud till handhållna apparater som mobiltelefoner. – DMB utvecklades i Sydkorea på 00‑talet, och har inte nått större spridning i andra länder. DMB är främst avsett för utsändningar från en till många, alltså vanlig radio och tv, men har också kapacitet för tvåvägskommunikation, till exempel interaktiv tv. DMB är en tillämpning av DAB (det europeiska digitalradiosystemet). För sändningar direkt från satellit till handhållna mottagare talar man om S‑DMB, för sändningar från marknätet heter det T‑DMB, T för terrestrial (marksänd). I Norge kallas DMB för MiniTV. – Ett konkurrerande liknande system var det avvecklade DVB‑H (se DVB) och dess efterföljare. – Se organisationen WorldDAB:s webbsidor (länk) (borttagen).

[förkortningar på D] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 16 juni 2017]

iriver Story

en avvecklad läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det sydko­re­anska före­taget iriver (länk). – iriver Story visade e‑böcker i formatet Epub och klarade dessutom doku­ment i alla vanliga format. Den hade in­byggd musikspelare och ett tangentbord som man kunde använda för att göra anteckningar. 2010 kom en version som kunde internetanslutas med wi‑fi. iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e‑böcker. – Produkten avvecklades 2012.

[läsplattor] [nerlagt] [ändrad 20 juli 2017]