Asianux

ett Linux‑baserat operativsystem som utvecklades av företag i Japan, Kina, Sri Lanka, Sydkorea och Vietnam. Projektet startade 2004 och var då tänkt som ett alternativ till Windows. – Se asianux.com (inte uppdaterad sedan 2010), se också DistroWatchlänk.

[linux] [ändrad 16 september 2020]