Asianux

ett Linux‑baserat operativsystem som utvecklades av företag i Japan, Kina, Sri Lanka, Sydkorea och Vietnam. Projektet startade 2004 och var då tänkt som ett alternativ till Windows. Projektet lades ner 2015. Det kan ändå finnas produkter på marknaden med varumärket Asianux. – Se asianux.com, se också DistroWatchlänk.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 24 november 2022]