DVB

Digital video broadcasting – en samling standarder för digitala tv- och radiosändningar. Standarderna utvecklas av organisationen DVB, se dvb.org. Det finns DVB-standarder för olika ändamål:

  • DVB-C, numera DVB-C2 – standard för digitala tv‑sändningar genom kabelnätet (cable);
  • DVB-CI, numera DVB-CI plus – standard för gränssnittet mellan satellit‑tv‑boxen och tv:n;
  • DVB-GEM – standard för inter­aktiva program i digital-tv;
  • DVB-H – standard för digitala tv‑sändningar till mobiltelefoner och annat handhållet, numera avvecklad. I stället har DVB utvecklat DVB‑NGH (Next generation handheld) och DVB‑SH, men i praktiken tycks DVB-T2 lite (se nedan) ta över den nischen;
  • DVB-RCS, numera DVB-RCS2 (return channel satellite) – standard för tvåvägs­kommunikation via satellit, främst avsedd för internetanslutning (se också VSAT);
  • DVB-S, numera DVB-S2, med tillägg DVB-C2X – standard för digitala tv‑sändningar från satellit;
  • DVB-T, numera DVB-T2 – standard för digitala tv- och radiosändningar genom marknätet (T för terrestrial).
  • – DVB-T2 lite är avsett för tv-sändningar till smarta mobiler, men det kan också användas för digitalradio. Det har framhållits som ett alternativ till det hårt kritiserade DAB. – Se också Digital radio mondiale och HD radio technology;
  • DVB-3DTV – standard för digital utsändning av tredimensionell tv. – Ett konkurrerande system är DMB.

[förkortningar på D] [radio och tv] [ändrad 13 december 2019]