tip of my thumb

I had it on the tip of my thumb – Jag hade det på tummen – jag var just på väg att sms:a dig när du sms:ade mig (om samma sak). – Ut­trycket anspelar förstås på on the tip of my tongue – jag hade det på tungan.