tip of my thumb

I had it on the tip of my thumb – Jag hade det på tummen – jag var just på väg att SMS:a dig när du SMS:ade mig (om samma sak). – Ut­trycket anspelar förstås på on the tip of my tongue – jag hade det på tungan och på att man ofta skriver SMS med tummarna.

[jargong] [meddelanden] [ändrad 3 april 2020]