texting

se texta. – Jämför med chexting och sexting. – Ibland: att kalla aktivister till demonstrationer och protestmöten med textmeddelanden (alltså med mobiltelefon via SMS); jämför med smart mob.

[mobilt] [ändrad 15 oktober 2018]