texta

skicka textmeddelande från mobiltelefon (=SMS:a) eller från dator. På engelska: to text, texting. – Traditionell svensk betydelse: skriva för hand med tydligt åtskilda bokstäver (inte skrivstil).

[meddelanden] [ändrad 16 oktober 2018]