thumbo

”tumfel” – skrivfel när man skriver med tummarna på mobil­telefon. – Av engelska thumb och typo, tryckfel. – Jäm­för med speako.