härledd uppgift

personuppgift som är en slutsats grundad på andra kända uppgifter om en person. Om, till exempel, du huvudsakligen besöker Centerpartiets webbsidor är det sannolikt, men inte säkert, att du stöder Centerpartiet. – Jämför med beteendebaserade uppgifter. Skillnaden är att ”besöker huvudsakligen centerpartistiska webbsidor” är en beteendebaserad uppgift som kan verifieras, medan ”är troligen centerpartist” är en slutsats (inferens), alltså en härledd uppgift. – På engelska: derived data.

[personuppgifter] [ändrad 5 december 2019]