kantanalys

(edge analytics)analys av data där de samlas in. – Kantanalys innebär att data analyseras vid den sensor där de uppmäts eller vid annan utrustning i it‑systemets periferi (se kantdatorsystem). Alltså inte i centrala servrar. Kantanalys görs med automatiska metoder. Det har flera fördelar: 

  • – belastningen minskar på de centrala servrarna;
  • – det är mindre resurskrävande, eftersom datakommunikation i nätverk ofta tar upp mer resurser än beräkningar.

[analys] [10 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-11-11