datatvätt

  1. – (data cleansing) – sökande efter felaktiga, inaktuella eller mot­sägande uppgifter i it-system samt borttagning, rättelse eller uppdatering av dem. Data som behöver tvättas kallas ibland för smutsiga data. Data­tvätt kan göras manuellt eller med speciella program. En specialist på data­tvätt kallas på engelska för data cleanser – datatvättare;
  2. – se data laundering.

[informationshantering] [ändrad 24 februari 2021]