internet of behavior ⇢

(IoB; även: internet of behaviour) – se beteendets internet.

[analys] [kartläggning]