data janitor

”datavaktmästare” – datavetare som ägnar huvuddelen av sin tid åt inläsning och ”tvätt” av data – i stället för åt analys av data. Benämningen är ironisk.

[data] [yrken] [2 mars 2021]

Dagens ord: 2021-04-04