dataremanens

spår av raderade data på en hårddisk (eller annat lagringsmedium). – Även om innehållet har raderats eller skrivits över brukar det gå att rekonstruera innehållet på en hårddisk med speciella metoder. För att göra data som har raderats från en hårddisk helt oläsbara krävs det därför särskilda procedurer, till exempel upprepad överskrivning med ettor och nollor (se shred). Även en fil som har skrivits över med en annan fil kan avläsas helt eller delvis. – Notera att vanlig ”radering” av en fil på en disk egentligen inte alls är radering. Det innebär bara att filen stryks ur filkatalogen och det utrymme på hårddisken där den finns betraktas som ledigt (se scratch). Filens innehåll (ettor och nollor) ligger ändå kvar tills det skrivs över av en annan fil, och det kan avläsas av ett program som bortser från filkatalogen. – På engelska: data remanence. – Se också ambient data (betydelse 2).

[data] [it-säkerhet] [lagringsmedier] [ändrad 24 mars 2021]

Dagens ord: 2013-03-04