dataremanens

spår av raderade data på en hårddisk (eller annat lagringsmedium). – Även om innehållet har raderats eller skrivits över brukar det gå att rekonstruera innehållet på en hårddisk med speciella metoder. Det krävs därför särskilda åtgärder, till exempel upprepad överskrivning med ettor och nollor, för att göra det som har raderats från en hårddisk helt oläsbart (se shred). Även en fil som har skrivits över med en annan fil kan avläsas helt eller delvis. – Notera att vanlig ”radering” av en fil på en disk egentligen inte är radering alls. Det innebär bara att filen stryks ur filkatalogen och det utrymme på hårddisken där den finns betraktas som ledigt (se Scratch). Filens innehåll (ettor och nollor) ligger ändå kvar tills det skrivs över av en annan fil, och det kan avläsas av ett program som bortser från filkatalogen. – På engelska: data remanence.

[data] [it-säkerhet] [lagringsmedier] [ändrad 3 oktober 2018]

Dagens ord: 2013-03-04