MainStreet

ett amerikanskt rekryteringsföretag som tidigare betalade tio tusen dollar till personer som tog it‑jobb som gjorde att de måste flytta från Silicon Valley. Företaget har senare gått över till att erbjuda skatterådgivning. – Tanken var att utflyttarna skulle slippa de höga levnadskostnaderna i Silicon Valley och därför acceptera en lägre lön, vilket arbetsgivaren tjänar på. Belöningen på tio tusen dollar betalades ut efter ett års anställning. MainStreet grundades 2019 av tre tidigare anställda på Google. – Se mainstreet.com. – Läs också om tech exodus.

[arbetsmarknad] [ändrad 6 februari 2023]

virtual workforce

anställda som alltid arbetar på distans. I synnerhet om anledningen är att de bor långt från det som annars skulle vara arbetsplatsen, kanske i ett annat land. – Virtu­ell arbetskraft har blivit en aktuell term i USA därför att det har blivit svårt att rekrytera kvalificerat folk inom it och inom andra områden. Företagen anställer därför personer som bor långt borta, och som inte vill flytta. De får därför tillstånd att ständigt jobba hemifrån. – Ett annat skäl kan vara att företaget vill ha bemanning dygnet runt, och därför anställer personal som bor i olika tids­­zoner. – Ordet virtuell an­vänds här i överförd be­märkelse. Virtuell arbetskraft är förstås riktiga männi­skor: det är deras för­bindelse med före­taget som kallas för virtuell.

[arbetsmarknad] [jargong] [virtuellt] [ändrad 26 mars 2015]

Hoffice

ett projekt för personer som vill arbeta till­sammans hemma hos varandra. Del­tagarna kan vara ensamföretagare, frilansare eller anställda som jobbar på distans. – Tanken är att de inte bara ska sitta i samma bostad och jobba var för sig, utan att de under arbets­dagen också ska äta, träna och göra andra saker tillsammans. Inga avgifter tas ut. – Hof­fice-rörelsen startades 2013 av den svenska psyko­logen och civil­ekonomen Christofer Gradin Franzén, och har sedan dess spritts till många länder. – Hoffice har ibland jäm­förts med Airbnb, men det är miss­­visande: Hoffice är inget affärsdrivande projekt. – Se hoffice.nu. – Läs också om coworking och kontorshubb.

[lokaler] [socialt] [ändrad 28 april 2021]