crowd labor

det att betalda arbetsuppgifter läggs ut på människor som anmäler sig genom internet. En person som utför crowd labor kallas för crowdworker. – Arbetet gäller huvud­sakligen uppgifter som kan utföras med dator, men som inte kan utföras av dator­program utan mänsklig insats. Ett exempel är att granska inlägg och bilder på debatt­forum och sociala medier. Kan ses som en modern version av gamla tiders stycke­arbete. – Se också gig economy, human cloud, human intelligence task och mekanisk turk.

[arbetsmarknad] [ändrad 24 september 2018]

Dagens ord: 2013-04-05