third workplace

tredje arbetsplats – arbetsplats som varken finns i arbetsgivarens lokaler eller i hemmet, utan till exempel på ett kafé. – Se också coworking och kontorshubb.

[distansarbete] [lokaler] [ändrad 28 april 2021]