third workplace

tredje arbetsplats – arbetsplats som varken finns i arbetsgivarens lokaler eller i hemmet, utan till exempel på ett kafé. – Se också coworking och Hoffice.

[arbetsplats] [ändrad 24 september 2018]