Hoffice

ett projekt för personer som vill arbeta till­sammans hemma hos varandra. Del­tagarna kan vara ensamföretagare, frilansare eller anställda som jobbar hem­ifrån. – Tanken är att de inte bara ska sitta i samma bostad och jobba var för sig, utan att de under arbets­dagen också ska äta, träna och göra andra saker tillsammans. Inga avgifter tas ut. – Hof­fice-rörelsen startades 2013 av den svenska psyko­logen och civil­ekonomen Christofer Gradin Franzén, och har sedan dess spritts till många länder. – Hoffice har ibland jäm­förts med Airbnb, men det är miss­­visande: Hoffice är inget affärsdrivande projekt. – Se hoffice.nu. – Läs också om coworking.

[arbetsmiljö] [socialt] [ändrad 24 september 2018]

Dagens ord: 2015-03-08