virtual workforce

anställda som alltid arbetar på distans. I synnerhet om anledningen är att de bor långt från det som annars skulle vara arbetsplatsen, kanske i ett annat land. – Virtu­ell arbetskraft har blivit en aktuell term i USA därför att det har blivit svårt att rekrytera kvalificerat folk inom it och inom andra områden. Företagen anställer därför personer som bor långt borta, och som inte vill flytta. De får därför tillstånd att ständigt jobba hemifrån. – Ett annat skäl kan vara att företaget vill ha bemanning dygnet runt, och därför anställer personal som bor i olika tids­­zoner. – Ordet virtuell an­vänds här i överförd be­märkelse. Virtuell arbetskraft är förstås riktiga männi­skor: det är deras för­bindelse med före­taget som kallas för virtuell.

[arbetsmarknad] [jargong] [virtuellt] [ändrad 26 mars 2015]

Dagens ord: 2017-02-22