touchdown center

plats där resande kan ansluta sina datorer, kolla e-posten, ladda upp sina apparater, ringa och liknande.