presenteeism

det att anställda är på jobbet fast de borde vara hemma på grund av sjukdom eller av andra goda skäl. – Även: det att chefer inte tillåter att anställda jobbar hemifrån, även om de anställda skulle vara mer produktiva ifall de fick göra det. Det viktiga, enligt sådana chefer, är att de anställda är på plats. – Se också hemma jobbifrån. – Ordet presenteeism är bildat som motsats till absenteeism – vanemässig omotiverad frånvaro.

[arbetsliv] [3 oktober 2019]

Dagens ord: 2020-03-16