piggyback

[åka] snålskjuts – allmänt om när någon utnyttjar någon annans resurser, med eller utan lov, eller när en funktion använder en annan funktions resurser. Ride piggy­back betyder rida på axlarna;

  1. – piggybacking – använd­ning av någon annans trådlösa nätverk utan lov: snålsurf­ning – läs också om wardriving;
  2. – piggyback advertising eller piggyback marketingsnålskjutsannonsering – annonser och reklam som kommer tillsammans med någon annans reklam. Snålskjutsannonsering är vanligt på webben: förutbestämda webbannonser öppnas i extrafönster när användaren tittar på andra företags annonser. Den funktionen är inbyggd i en del gratisprogram. Snålskjutsannonsering kan också ske med tillstånd, särskilt när det gäller tryckt reklam. Ett företag kan till exempel låta en ideell organisation skicka med reklam i ett utskick;
  3. – piggyback slurping (föråldrat) – avläsning av datakommunika­tion genom att man kopplar in en dator på linjen.

[avlyssning] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 11 januari 2016]

Quantum Insert

en metod för installering av spion­program. – Quantum insert används, enligt Edward Snowdens avslöjanden, av NSA och GCHQ. Det är en så kallad man‑on‑the‑side attack. När den dator som ska infekteras anropar en webbsida styrs trafiken om så att datorn i stället laddar ner en annan webbsida. Det ger angriparen möjlighet att installera program på den angripna datorn. De programmen kan sedan, utan att den angripna datorns ägare är medveten om det, kartlägga vad som görs på datorn. Metoden sägs ha använts för att komma åt datorer som man inte kan angripa direkt. – Tekniken har, enligt Snowdens uppgifter, använts för spionage mot misstänkta terrorister i Mellan­östern, men också mot anställda på Opec och på belgiska teleoperatören Belgacom. – Nederländska it‑säkerhetsföretaget Fox IT (länk) uppgav i april 2015 att det hade utvecklat en metod för att stoppa Quantum insert, se detta blogginlägg: länk. – Läs också om DITU, Dropout Jeep, Foxacid, Karma Police, Optic nerve, Quantum, Sorm, Tao och Turmoil.

[avlyssning] [avslöjanden] [it-säkerhet] [ändrad 15 juni 2017]

avlyssning

(wiretapping) – avlyssning eller inspelning av telefon­samtal utan att sändare och mottagare är informerade om att det sker. Ordet avlyssning används ibland också när det gäller skriftlig kommunikation, men ett mer precist ord är avläsning, se särskilt hemlig dataavläsning. – Juridiskt används avlyssning om sådan avlyssning som görs av polisen mot någon som är misstänkt för brott. Det måste godkännas av domstol. – Av­lyss­ning som görs av säkerhets­tjänst eller militär kallas formellt för signal­spaning, och man säger då att man uppfångar (på engelska: intercept) meddelanden. – Lagen skiljer mellan avlyssning och övervakning av telefonsamtal. – Se också eavesdropping.

[avlyssning] [juridik] [personlig integritet] [ändrad 12 november 2019]