European cryptologic center

(ECC) – den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA:s europeiska center för avlyssning av elektroniska kommunika­tioner. – ECC finns i staden Gries­­heim nära Darmstadt i Tyskland. – ECC ingår i en samling byggnader som används av amerikanska underrättelseorgan, och som kallas för the Dagger Complex. Att NSA har verksamhet på tysk mark väckte ont blod i Tyskland när det 2013 blev känt att NSA hade avlyssnat dåvarande förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon. – Läs mer om ECC i denna artikel av Matthew Aid (19582018) (arkiverad). – I december 2013 berättade tv‑programmet Uppdrag granskning att svenska FRA har hjälpt ECC med översättning av svenskspråkig elektronisk kommunikation (länk). Detta enligt tidigare hemliga dokument som har publicerats av Edward Snowden.

[avlyssning][underrättelseverksamhet] [ändrad 17 februari 2022]

Dagens ord: 2014-01-05