European cryptologic center

(ECC) –– NSA:s europeiska center för avlyssning av elektroniska kom­mu­ni­ka­tioner. Det finns i staden Gries­­heim nära Darmstadt i Tyskland. –– ECC ingår i en samling byggnader som används av amerikanska under­rättelse­organ, och som kallas för the Dagger Complex. Att NSA har verk­sam­het på tysk mark väckte ont blod i Tyskland när det 2013 blev känt att NSA hade avlyssnat förbunds­kansler Angela Merkels mobil­­tele­fon. –– Läs mer om ECC i denna artikel av Matthew Aid. –– I december 2013 berättade tv‑pro­­gram­met Uppdrag granskning att svenska FRA har hjälpt ECC med över­sättning av elektronisk kom­mu­ni­ka­tion på svenska (länk). Detta enligt tidigare hemliga dokument som har publicerats av Edward Snowden.

[avlyssning][underrättelseverksamhet] [ändrad 5 maj 2017]

Dagens ord: 2014-01-05