falsk basstation

fungerande men olovligt utplacerad bas­station som används för av­lyss­ning av mobil­­telefon­­samtal. – En falsk bas­station ingår inte i de lagliga mobilnät­verken, utan har placerats ut för spionage eller i andra kriminella syften. Den placeras i närheten av de arbets­platser eller andra platser där de som man vill avlyssna brukar finnas. – Falska bas­stationer kan ta emot och koppla samtal som en vanlig bas­station. Uträkningen är att de telefoner som man önskar avlyssna automatiskt ska koppla upp sig på den falska basstationen utan att användaren märker något. Bas­stationen kan då spela in sam­talet eller låta tredje part lyssna. – Falska bas­stationer är olagliga av flera skäl. För­utom att syftet, telefonavlyssning, är olagligt är det också olagligt att placera ut bas­stationer utan licens. Det kan däremot vara tillåtet för polisen att använda falska bas­stationer i brotts­utred­ningar. – Under 2014 upptäcktes eller misstänktes falska bas­stationer i flera städer, bland annat i Oslo. I Sverige uppgav Dagens Nyheter i december 2014, efter egen undersökning (länk), att det fanns falska bas­stationer i regeringskvarteren i Stock­holm, men en under­sökning som därefter genomfördes av PTS hittade inga falska bas­stationer (se rapport). Och i mars 2015 uppgav norska säkerhetspolisen, PST, att det inte hade funnits några falska bas­stationer i Oslo heller. – På engelska: cell-site simulator eller IMSI catcher, försvenskat: IMSI‑fångare, se IMSI. Även: stingray och evil twin.

[avlyssning] [it-relaterad brottslighet] [mobilt] [ändrad 21 augusti 2019]

Dagens ord: 2015-01-06