falsk basstation

fungerande men olovligt utplacerad bas­station som används för avlyssning av mobiltelefonsamtal. – En falsk bas­station ingår inte i de lagliga mobilnätverken, utan har placerats ut för spionage eller i andra kriminella syften av någon som inte är mobiloperatör. Den placeras i närheten av de arbetsplatser eller andra platser där de som man vill avlyssna brukar finnas. – Falska basstationer kan ta emot och koppla samtal som en vanlig basstation. Uträkningen är att de telefoner som man önskar avlyssna automatiskt ska koppla upp sig på den falska basstationen utan att användaren märker något. Basstationen kan då spela in sam­talet eller låta tredje part lyssna. – Falska basstationer är olagliga av flera skäl. Förutom att syftet, telefonavlyssning, är olagligt är det också olagligt att placera ut basstationer utan licens. Det kan däremot vara tillåtet för polisen att använda falska basstationer i brottsutredningar. – Under 2014 upptäcktes eller misstänktes falska basstationer i flera städer, bland annat i Oslo. I Sverige uppgav Dagens Nyheter i december 2014, efter egen undersökning (länk), att det fanns falska basstationer i regeringskvarteren i Stockholm, men en undersökning som därefter genomfördes av PTS hittade inga falska basstationer (se rapport). Och i mars 2015 uppgav norska säkerhetspolisen, PST, att det inte hade funnits några falska basstationer i Oslo heller. – På engelska: cell‑site simulator eller IMSI catcher, försvenskat: IMSI‑fångare, se IMSI. Även: stingray och evil twin.

[avlyssning] [it-relaterad brottslighet] [mobilt] [ändrad 20 december 2020]

Dagens ord: 2015-01-06