Electronic communications privacy act

(Ecpa) – amerikansk lag som förbjuder avlyssning av elektroniska kommunikationer, utom som led i brotts­utredning efter beslut av domstol. – Ecpa förbjuder avlyssning och spridning av avlyssnade elektroniska meddelanden. Lagen skyddar meddelanden både när de överförs och när de är lagrade. – Lagen stiftades 1986 och anses av många föråldrad, se Digital due process. – Lag­­texten finns här. – Fler juridiska lagar.