röstbrevlåda

(voicemail) – telefonsvarare i telefonnätet. Tjänsten tillhandahålls av teleoperatören. Abonnentens förinspelade svarsmeddelande och meddelanden från uppringande lagras på en server hos teleoperatören. Abonnenten behöver därför ingen särskild utrustning och kan avlyssna sina meddelanden från vilken telefon som helst.

[telefoni] [ändrad 15 oktober 2018]