sessionslagret

de funktioner i ett dator­nät som används för att inleda, genomföra och avsluta kom­mu­ni­ka­tion mellan två datorer (en session). Det är sessionslagret som tar kontakt med mottagaren när avsändaren vill överföra information, som meddelar om mottagaren är villig, och har möjlighet, att ta emot informationen, som kontrollerar att allt flyter och som avslutar sessionen. Vid uppkopplingslös (connectionless) kommunikation spelar sessionslagret ingen större roll. – Sessionslagret är nivå 5 nerifrån i OSI‑modellen. Det tar emot instruktioner från nivå 6, presentationslagret, och ger i sin tur instruktioner åt nivå 4, transportlagret. – På engelska: session layer; på svenska också: sessionsskiktet.

[osi] [ändrad 29 september 2018]

presentationslagret

(presentation layer, på svenska också presentationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som ser till att meddelandet når den mänskliga mottagaren i den form som avsändaren tänkt sig. – Presentationslagret hanterar sådant som kodning av tecken, dokumentstruktur, format för bilder och video. Det konverterar eller formaterar om data enligt bestämda regler. Även kryptering kan hanteras av presentationslagret. Om ett meddelande kommer fram, men är mer eller mindre oläsligt, är det presentationslagret som inte gör sitt jobb. – Presentationslagret är nivå 6, det näst översta lagret, i OSI-modellen. – I många nätverkssystem struntar man i presentations­lagret och låter dess funktioner skötas av program utanför nätverket. Presentationslagret ger, där det finns, instruktioner till nivå 5, sessionslagret och tar emot instruktioner från nivå 7, applikationslagret.

[osi] [ändrad 27 maj 2017]

nätverkslagret

i OSI-modellen: de funktioner i ett nätverk som ser till att meddelanden går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret, som är lager 3 i OSI‑modellen, tar emot instruktioner och data (segment) från transportlagret (lager 4), delar upp datamängden i paket och adresserar paketen på ett sätt som utrustningen förstår. Det fastställer en bestämd rutt genom nätverket för varje meddelande. Paketen överlämnas sedan till lager 2, datalänklagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket. Nätverkslagret hanterar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑modell­en. – På engelska: network layer; på svenska också: nätverksskiktet.

[osi] [ändrad 11 oktober 2022]

applikationslagret

(application layer, på svenska också applikationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som sköter kommunika­tionen mellan program (applikationer) på sändarens och mottagarens datorer. – Applikationslagret gör att program kan utbyta information via nätverket, som när en webbläsare hämtar filer från en webbserver. Alla applikationer som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nätverk använder applikationslagret. – Applikations­lagret är det översta lagret, lager 7, i OSI‑modellen. Det ger instruktioner till nivå 6, presentations­lagret.

[osi] [ändrad 27 maj 2017]