applikationslagret

(application layer, på svenska också applikationsskiktet) – de funktioner i ett datornät som sköter kommunika­tionen mellan program (applikationer) på sändarens och mottagarens datorer. – Applikationslagret gör att program kan utbyta information via nätverket, som när en webbläsare hämtar filer från en webbserver. Alla applikationer som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nätverk använder applikationslagret. – Applikations­lagret är det översta lagret, lager 7, i OSI‑modellen. Det ger instruktioner till nivå 6, presentations­lagret.

[osi] [ändrad 27 maj 2017]